Analitik Kimya Anabilim Dalı

Kimya, konusu madde olan ve maddelerin yapılarını, özelliklerini, maddelerin yapısında meydana gelen değişmeleri ve birbiri ile etkileşimlerini inceleyen deneysel bir bilim dalıdır.

Maddenin içindeki element, molekül, iyon, atom veya gruplar uygulanan analiz yöntemleriyle ortaya konulmaktadır. Analitik kimya, maddenin yapısını inceleyen ve açıklayan, diğer bir ifade ile maddeyi oluşturan bileşenleri ve miktarlarını ortaya koyan kimyanın önemli bir dalıdır. Analitik kimya, maddelerin tanımlanması ve miktarlarının belirlenmesi amacıyla klasik ve ileri analiz yöntemlerini araştırır, kullanır ve geliştirir.

Analiz yöntemleri olarak kromatografik, elektrokimyasal ve optik (spektroskobik) yöntemlerin uygulama alanları (ilaç analizleri, biyolojik numune analizleri vb.) ve bu yöntemlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çözümleyici düşünme, sorunların üstesinden gelme, kavrayıcı öğretilerinin kazandırılmasının yanında temel analitik bilgilerin teorik ve uygulama bazında öğrencilere aktarılması hedeflenmektedir.

Anabilim Dalındaki Öğretim Elemanları