Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı (Avrupadaki yaygın adıyla Sosyal Eczacılık- Social Pharmacy), ilaçların bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyde rolleriyle ilgilenen bir dal olarak tanımlanabilir.Sosyal eczacılıkta beşeri bilimler, sosyal bilimler ve fen bilimleri teorileri ve metotları çapraz-disiplin biçiminde yer alır. Çünkü sosyal eczacılık, ilaçlar ve sağlığa ilişkin inançlar, tutumlar, kurallar, ilişkiler ve süreçler gibi ilaç kullanımını etkileyen sosyal faktörlerle ilgilenmektedir. Bu bağlamda, sosyoloji, psikoloji, politika ile ilgili bilimler, eğitim bilimleri, iletişim, antropoloji ve ekonomi bilimlerinden yararlanılmaktadır.
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı aşağıdaki alanların eğitim ve araştırmasında öncü rol üstlenecektir.

  • Eczacılık Hizmetlerinin Yönetim ve Organizasyonu
  • Eczacılık Hizmetlerinin Uygulama Alanlarında Toplum Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi
  • Toplumda İlaç Kullanımı Davranışlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
  • Eczacılık Mevzuatı ve Hukuku
  • Eczacılık Deontolojisi ve Meslek Etiği
  • Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Sağlık, İlaç Ekonomisi ve Politikalarının farmakoepidemiyolojik ve farmakoekonomik yöntemler ışığında İzlenmesi, Değerlendirilmesi

Anabilim Dalındaki Öğretim Elemanları