Farmakoloji Anabilim Dalı

Farmakoloji: İlaçların ve ilaç olabilme potansiyeli olan maddelerin kaynakları,aktiviteleri,etki mekanizmaları,yararları ve yan etkilerini kısaca biyolojik etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Farmakolojinin bir alt dalı olan Klinik Farmakoloji, akılcı ilaç kullanılması bilimidir; doğru ilacın, doğru hastaya, doğru dozda, doğru bilgiyle ve en uygun bedelle verilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Günümüzde klinik farmakoloji, klinik araştırmaların gerçekleştirilmesi, ilaçların akılcı (rasyonel) kullanımı, klinikte ilaç kullanımına farmakoloji danışmanlığı, terapotik ilaç düzeylerinin izlenmesi, ilaçlara ait farmakokinetik parametrelerin araştırılması, farmakoekonomi, farmakogenetik, farmakoepidemiyoloji, farmakovijilans ve klinik toksikolojiyi kapsamaktadır.

Farmakokinetik: İlaçların emilim, dağılım,metabolizma ve atılımını inceler.

Farmakodinami :İlaçların kimyasal,fizyolojik etkileri ve etki mekanizmalarını inceler.

Toksikoloji: İlaçların ve kimyasal maddelerin zehirli etkilerini inceler.

Farmakogenetik( Farmakogenomik) : İlaçların metabolize edildiği enzimlerin polimorfizmini inceleyen ve moleküler yöntemler kullanılarak genotipik ve fenotipik incelemeler yapan, her geçen zamanla yeni gelişmelerin yaşandığı bir alandır. İleride kişiye özel ilaç rejimlerinin kullanılmasında rution olarak kullanılacağı düşünülmektedir. Özellikle farelere belli bir genin  implante edilmesiyle veya silinmesiyle /değiştirilmesiyle  bu çalışmaların yapılabilmesi son derece kolaylaşmıştır.

Farmakovijilans : İlaçların istenmeyen etkilerinin izlenmesi, bu etkilerin gerçekten ilaca bağlı olup olmadığının tespiti,ilaca bağlı ise bunun ne denli ilaca bağlı olduğunun tespiti ve ilaçların istenmeyen etkilerinin önlenmesi ile uğraşır.

Farmakoekonomi : Klinikte uygulanan tanı ve tedavi yöntemlerinin en ekonomik ve verimli kullanılmasını inceleyen klinik ekonomi dalının, ilaçla tedavi, profilaksi ve ilaçla ilgili girişimleri kapsayan bölümüdür.

Ekofarmakoloji : İlaçların vücuttan atılımı sonrası doğada oluşturdukları değişiklikleri (zararları) inceler. Ekofarmakolojik olarak ideal bir ilaç atıldıktan sonra doğadaki biyolojik sistemler tarafından parçalanabilir olmalıdır.

Farmakoepidemiyoloji : İnsanlar arasında ilaçla ilişkili olayların belirleyicilerinin ve ilaç dağılımının incelenmesi ve buradan elde edilen sonuçların etkili tedavide kullanılmasını içeren bir dizi olayı kapsamaktadır.  

Anabilim Dalındaki Öğretim Elemanları