Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Biyoteknoloji bilim alanı biyoteknoloji kökenli biyolojik ilaçların ve kombinasyon ürünlerinin üretimleri, kalite güvenceleri, kalite risk yönetimi, risk temelli yaklaşımla ruhsatlandırılmaları, klinik araştırmaları ve tedavide uygulamaları dahil olmak üzere yaşam döngülerinde gerekli olan teknolojleri, ileri teknolojileri ve araçlarını, araştırma ve geliştirmeyi, eğitimi ve öğrenimi ve bilginin yönetimini kapsamaktadır. İlaç ve eczacılık temellerinin esas alındığı Farmasötik Biyoteknoloji, bioyteknoloji alanında en hızlı gelişen, tedaviye sunulan inovatif (yenilikçi) ilaçlar ve ürünler ile insan sağlığı ve topluma katkı sağlayan, ülkelerin ekonomisinde yüksek katma değer yaratan, mültidisipliner bilgi ve deneyim gerektiren bir kapsama sahiptir.

Anabilim Dalındaki Öğretim Elemanları