Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

          Farmasötik Botanik, modern tıbbın yeni etken maddeler için doğaya yöneldiği günümüzde eczacı adaylarına ilaç olarak kullanılan veya drog veren bitkiler ile birlikte zehirli olanları ve Türkiye florasını tanıtan; eczacılık teknolojisinde, tedavide, gıda alanında kullanılan bitkilerin taksonomik bir sınıflandırma içerisinde teşhisi, yayılışı, anatomik ve morfolojik yapıları, kimyasal içerik analizleri, biyoaktiviteleri, ekonomik değerleri ve tarihsel kullanımları, farmakolojik etki ve klinikte kullanımları, etkileşimleri hakkında bilgi veren bilim dalıdır.

          Teorik ve uygulamalı olarak anlatılan bu dersin laboratuarında ise eczacılık öğrencilerine bitkilerin morfolojik özelliklerinin tanımlanması, herbiye hazırlanması ve saklanması, eczacılıkta önemli bitki ve familyaların tayini ile ilgili genel kavramlar yanında kök, gövde, metamorfoz, yaprak, çiçek, meyve ve incelenmesi hakkında bilgi verilmektedir.

Anabilim Dalındaki Öğretim Elemanları