Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Mikrobiyoloji, canlılarda enfeksiyona neden olan tüm mikroorganizmaların, morfolojik ve klinik özelliklerini, tanı ve tedavi yöntemlerini inceleyen anabilim dalıdır.Antimikrobiyal ajanlar ve mikrobiyal kaynaklı ürünlerin üretimi, kalite kontrolü ve kullanımının yanı sıra sterilizasyon-dezenfeksiyon yöntemleri ve genel hijyen gibi konular da ilgi alanına girer. Sağlık Bilimlerinin temel amacı ortalama insan ömrünün artışını sağlamaktır. Günümüzde, ilerleyen teknolojilere rağmen ölümlerin çoğu, enfeksiyon hastalıklarına bağlıdır. Bu nedenle Farmasötik Mikrbiyoloji, sürekli ilerlemeye açık,  her geçen gün kendini yenileyebilen, yeni tanı ve tedavi yöntemlerini araştıran anabilim dallarından biridir. Anabilim dalımızın amacı, diğer bilim dalları ile ortak çalışmalar yapmak, mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetlerini sürdürmek ve mikrobiyoloji laboratuvar hizmetleri ile bilimsel araştırmalar yapmaktır.

Anabilim Dalındaki Öğretim Elemanları