Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Eczacı adaylarına hastaların kullanabileceği formlarda ilaç hazırlama sanatını öğreterek bunu eczanede majistral ilaç hazırlama, endüstride ise ar-ge ve üretim boyutlarında prosesleri oluşturma ve kontrolleri yaparak yorumlama bilgi ve becerisinin kazandırıldığı anabilim dalıdır. Genel ve endüstriyel Farmasötik Teknoloji, doğal ve sentetik ilkel maddelerin ilaç haline getirilmesinin bilimsel temellerini  araştıran, endüstriye aktarımını ve klinikte uygulanışını gösteren bilim dalıdır.Farmasötik Teknoloji ilaç şekli üretimiyle, üretilmiş olan ilaç şekillerinin biyoyararlanımı, stabilitesi, modifiye edilmiş salım sistemlerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve test edilmesiyle, formülasyonlarda kullanılan yardımcı maddelerin özelliklerinin belirlenmesi ve bu yardımcı maddelerin etkin madde ile birlikte en uygun şekilde formüle edilmesiyle ve son olarak yeni ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi ve test edilmesi ile ilgilenmektedir.

Anabilim Dalındaki Öğretim Elemanları