Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Sözcük anlamı ile toksikoloji "zehir bilimi" demektir. Zehir ise "canlı organizmada zararlı etki gösteren herhangi bir madde" olarak tanımlanabilir. Ancak bugün bu tanımlar "modern toksikolojinin sınırını  ve içeriğini belirlemede yetersiz görülmektedir. Zehirlerin kaynakları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, canlı organizmada uğradığı değişim ve etki mekanizmaları, toksik dozları, zehirlenmelerin tedavileri, zehirlerin izolasyonu, nitel ve nicel analizleri, toksik maddelerin güvenceli kullanımı için risk analizleri ve standardizasyonlarının yapılması "modern toksikoloji "nin uğraş alanı içine girmektedir. İnsan ve hayvan organizmaları yabancı birçok kimyasal maddelere maruz kalmaktadırlar. İşte toksikoloji başlıca, organizmanın normal metabolizması için gerekli olmayan bu "yabancı kimyasal maddeler: ksenobiyotikler" ile ilgilenir. Ancak canlı organizma için endojen olan maddeler (hormonlar, bazı aminoasitler gibi veya vücut için gerekli ekzojen kaynaklı maddeler de: vitaminler, yemek tuzu gibi) yüksek dozlarda toksik etki gösterirler ve bu nedenle toksikolojinin araştırma alanına girerler.

Anabilim Dalındaki Öğretim Elemanları