2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğitim Modeli Hakkında

(https://adiyaman.edu.tr/tr/duyurular/2020/09/09/adiyaman-universitesi-2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-donemi-egitim-modeli-hakkinda)

        Ulusal ve Bölgesel pandemi şartları göz önünde bulundurularak YÖK’ün “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” Rehberi esas alınarak; 2020-2021 Eğitim-Öğretim GÜZ Yarıyılına ilişkin planlamalar Adıyaman Üniversitesi Senatosunun 09.09.2020 tarihli toplantısında görüşülmüştür. Buna göre;

       Adıyaman Üniverstesi Eczacılık Fakültesi 2020-2021 Güz yarıyılı Eğitim-Öğretim Yöntemi hibrid: Teorik ve Uygulamalı derslerin tümüyle uzaktan öğretim, stajların ise ilgili işletme, kurum, kuruluş v.b. yerlerde yüz yüze eğitim ile yapılmasına, Adıyaman Üniversitesi Senatosu tarafından oybirliği ile karar verilmiştir. Bu kapsamda,

  • 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde Fakültemizde uygulanması kabul edilen Eğitim-Öğretim modeline göre ilgili dönem ders programları Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi ’ne göre revize edilip, Fakültemiz Web sayfasında ilan edildikten sonra, 2020-2021 Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri tüm öğrencilerimiz tarafından, revize edilmiş ÖBS kayıt sitemi üzerinden yeniden yapılması gerekmektedir.
  • Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, kayıt onayı yapmayı ve akabinde danışman onayı alıp olmadıklarının kontrol ve takibini günü gününe ÖBS üzerinden yapmalıdırlar. 
  • ,3.,4. ve 5. sınıf seçmeli derslerinin öğrenci üst sınır kayıt kotaları sırasıyla 45, 27, 40 ve 21’dir.
  • Sınıf ECZ 501 Mezuniyet Projesi I dersi alan öğrencilerin; bu dersi, kendilerine atanan danışman Öğretim Üyesinden ÖBS üzerinden seçmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde ST 501 Staj I dersini de danışman hocalarından seçmeleri gerekmektedir.
  • Seçilecek olan derslerde aksi belirtilmediği ve açıkça ÖBS sisteminde gösterilmediği müddetçe şubelendirme olmayacak ve dersler tek şube üzerinden teorik ve laboratuvar dersleri için seçilecektir.
  • Tüm duyurular fakültemizin web sayfasından ya da ÖBS sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimizin bu sayfaları düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Site politiklarımıza Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası bağlantılarından ulaşabilirsiniz.